Hidrolik Vanalar-Hydraulic Ball Valves

HİDROLİK EKİPMANLAR
HYDRAULIC EQUIPMENTS

1362438200803efab_1

1362438275affa95_1

1362438226632621b_1

Hidrolik İki Yollu Küresel Vana

Hydraulic Two-Ways Ball Valve

Hidrolik İki Yollu Paslanmaz Küresel Vana

Hydraulic Two-Ways Stainless Ball Valve

Hidrolik İki Yollu Tam Geçişli Küresel Vana

Hydraulic Two-Ways Full Bore Ball Valve

13624383050a57a264e80d_1 

 1362438381379dc_1

Hidrolik İki Yollu Küresel Vana

Hydraulic Three-Ways Ball Valve

Hidrolik Üç Yollu Paslanmaz Küresel Vana

Hydraulic Three-Ways Stainless Ball Valve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yoruma kapalı.